OBYTNÝ AREÁL NOVÁ CIHELNA, Pardubice

Bytový dům, 36 řadových rodinných domů, 19 atriových domů
Klient : Stavconsult a.s., Hradec Králové
Výkon technického dozoru : 2011 – 2012
Spolupráce : Ing.Pernica