O NÁS

Architektonická kancelář zajišťuje komplexní projektovou činnost a to od přípravy a koncepce návrhů, projektů pro různé stupně řízení ,jejich projednání a dále v rámci realizace zajišťuje vypracování projektů k provedení stavby až po autorský
a technický dozor - a to včetně inženýrské činnosti.