BYTOVÝ  DŮM U PŮJČOVNY 6, PRAHA 1 

Celková rekonstrukce funkcionalistického domu postaveného koncem třicátých let se zachovanými umělecko-řemeslnými prvky

– 28 bytů, kancelář a obchodní plocha v 1.NP, podzemní garáže

– autor architektonické studie, odpovědný projektant  stupně DSP, architektonické detaily  (projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, autorský dozor)

Náklady stavby : 80 mil Kč,
Provádění projekčních prací : 2016

Provádění autorského dozoru : prosinec 2016 - říjen 2017

Realizace stavby: zahájení 12.2016 –  kompletní dokončení stavby  - říjen 2017
Spolupráce : Ing.Kutil - stavební část, ing.Šatava – statika, GEFOS inženýring a Ing. Šošolík – ÚT,ZTI, Ing.Svoboda – VZT, Ing.Klášterka – elektro, Ing. Chuděj PBŘ

vizualizace – Jakub Komrska

 

Fasáda z ulice U Půjčovny
Fasáda dvorní