PŮDNÍ VESTAVBA A PŘÍSTAVBA VÝTAHU , ulice Oldřichova, Praha 2

Architektonické řešení, projekt pro stavební povolení, projednání projektu Projekční práce : Architektonická studie : 2014 včetně úvodního projednání s památkáři Dokumentace pro stavební povolení - 2015 Stavební povolení - předpoklad vydání - 04.2016 Realizace : zahájení stavby - duben 2016,  termín dokončení únor 2017 Odhadované stavební náklady : 10 mil Kč Spolupráce : Bc. T.Gloser – studie ,Gefos Inženýring s.r.o. – projekt pro územní a stavební řízení