MŠ LAUDOVA, Brunnerova č.p. 1011, Praha 6 – Řepy

Celková rekonstrukce pavilonu mateřské školy, nová technologie gastro Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor během realizace

Objednatel : MČ Praha 17
Projekt : 12.2013 – 02.2014
Realizace : 07.2014 – 09.2014
Spolupráce :
Technologie gastro : J.Blažek
Zdravotechnika a VZT : Ing. Berger
Elektro : Ing.Jáchym

Zasklení lodžií MŠ:
Projekt : 11.2014-12.2014
Spolupráce : S. Tanevská