Kulturní dům Bílá Hora, Praha 6 – Řepy – rekonstrukce objektu

Objednatel : MČ Praha 17
Studie a projekt pro výběr zhotovitele
Projekt : 08.2014 – 09.2014
Realizace : dokončení 09.2015

Studie – návrhu ve variantách , vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele
Spolupráce : S. Tanevská
Autorský dozor, v rámci dozoru návrh podlahy sálu KD, spolupráce Ing.Andrejs