DŮM U ČERNÉHO ORLA, Mostecká 11, Praha 1

Přestavba památkově chráněného barokního domu na Malé Straně - včetně zachování umělecko-řemeslných dobových prvků - na hotel a restauraci. Autor architektonického řešení a studie, odpovědný projektant DSP, autorský dozor Projekt a výstavba : 1999 - 2001