SÍDLO GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ SŽDC, státního podniku, PRAHA 1, č.p.1003, Dlážděná 5 a 7

Autor studie, autorizovaný projektant projektové dokumentace pro stavební povolení, výkon autorského dozoru, projekt interiéru.
Náklady stavby : 150 mil Kč
Provádění prací : 2005 – 2008
Spolupráce : Projekční tým Gauff Praha