Architektonická studie a vypracování projektu rekonstrukce stávající budovy a přístavby nové budovy Státního okresního archivu Písek, Státní oblastní archiv Třeboň, vypracování architektonické studie, projednání studie s Městským úřadem Písek

Architektonické a stavební řešení : Ing.arch.,akad.arch. Petr Rajtora

Spolupráce : Ing.Dalibor Andrejs , Ing.arch., Ing. Michaela Andrejsová

TZB: Ing. Matouš Gaudl

PBŘS : Ing. František Chuděj