SPORTOVNÍ KLUB Praha – Křeslice

Studie a projekt sportovního klubu, projekt pro ÚR a SP
Projekční práce : 2011-2012
Spolupráce : Ing.Kutil, Ing.Novák