SOUBOR BYTOVÝCH DOMŮ , NOVÉ DOMKY KAPLICE

Architektonické řešení, podklady pro projekt pro územní řízení
Projekční práce :  

Architektonická a urbanistická studie – 07/2018

Předpokládaná realizace : zahájení stavby - 2019, předpokládaný termín dokončení - 2020
Předpokládané stavební náklady : 50 mil Kč
Spolupráce : Ing.Andrejs, Ing.arch.,Ing. Andrejsová, GEFOS inženýring s.r.o.

 

Situace