ŘEŠENÍ NÁMĚSTÍ PODÉL ULICE SLÁNSKÁ A ROZBOR PROPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍMI OBJEKTY - ARCHITEKTONICKÁ A URBANISTICKÁ STUDIE

Vypracování urbanistického rozboru lokality, vypracování urbanistické a architektonické studie
Objednatel : Úřad MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha – Řepy

Zpracovatelé studie :
Ing.arch.,akad.arch. Petr Rajtora,
spolupráce Mag.arch. Martin Kiekenap
Datum zpracování : 08-09. 2014
Využití dle návrhu : Administrativní část - úřad, parkovací garáže , restaurace a bowling, víceúčelové sportoviště