ŘEŠENÍ DOMU SENIORŮ, PARKU A NÁMĚSTÍ v Praze 4 - Šeberově

Studie využití prostoru bývalého statku Šeberov
Vypracování studie 2014