ADMINISTRATIVNÍ A PROVOZNÍ BUDOVY, DOSTAVBA AREÁLU SPOLEČNOSTI PRINCIP a.s., Radlická, Praha 5

Architektonické řešení – úvodní návrh , studie , projekt pro stavební povolení.

Projekční práce

  • Architektonická studie - 2015
  • Zahájení prací na projektu pro stavební povolení - 02.2016
  • Předpokládaná realizace : zahájení stavby - podzim 2016
  • Předpokládané stavební náklady : 25 mil. Kč
  • Spolupráce : GEFOS Inženýring s.r.o. , Ing.arch. Jana Závěrková – vizualizace
  • GEFOS Inženýring s.r.o. – projekt pro sloučené územní a stavební řízení